Menu Zamknij

Dlaczego warto zarejestrować grilla Broil King po zakupie?

Jednym z dokumentów, który znajdą Państwo w swoim nowo zakupionym grillu Broil King jest karta gwarancyjna, na której odnaleźć można szczegółowe informacje dotyczące procesu gwarancyjnego, okresy gwarancyjne dla poszczególnych elementów, oraz dane dotyczące urządzenia, które wpisywane są przez nas ręcznie podczas sprzedaży, takie jak numer modelu, numer seryjny, czy data zakupu. Numer modelu oraz numer seryjny odnaleźć można również na tabliczce znamionowej znajdującej się na grillu. 

1. Procedura rejestracji grilla Broil King

Rejestrację należy rozpocząć nie później, niż 30 dni po dacie zakupu.

W celu zarejestrowania zakupionego urządzenia należy przygotować dowód zakupu, na przykład paragon lub fakturę, oraz kartę gwarancyjną z wpisanym numerem seryjnym oraz numerem modelu. Dowód zakupu należy sfotografować, lub zeskanować do formatu pdf. Plik ten powinien znajdować się na urządzeniu, z którego wykonywana będzie rejestracja.

Po przygotowaniu dokumentów kolejnym krokiem jest wejście na stronę broilking.pl/rejestracja, oraz wypełnienie wymaganych pól. Wszystkie niezbędne dane odnaleźć można na przygotowanych wcześniej dokumentach, oraz na tabliczce znamionowej grilla. W polu “dowód zakupu” należy załączyć wcześniej wykonane zdjęcie lub skan dowodu zakupu.

Po przesłaniu danych zgłoszenie trafi do weryfikacji, gdzie sprawdzona zostanie poprawność wprowadzonych informacji. Gdy weryfikacja się zakończy, na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca rejestrację grilla. Z tym momentem wszystkie gwarancje dla danego modelu opisane na karcie gwarancyjnej wchodzą w życie.

2. Dlaczego warto zarejestrować grilla?

Pierwszą i podstawową korzyścią wynikającą z rejestracji urządzenia Broil King jest uzyskanie pełnych, bardzo długich okresów gwarancyjnych opisanych na karcie gwarancyjnej. Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności przechowywania dowodu zakupu, oraz brak konsekwencji jego ewentualnego zagubienia. Gwarant zobowiązuje się przechowywać ten dokument w Państwa imieniu na cały okres obowiązywania gwarancji dla danego grilla. 

Życzymy udanego grillowania i dużo radości z nowo zakupionego grilla Broil King! Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą akcesoriów, które udostępnią Państwu jeszcze szerszy zakres zastosowań grilla.